Beneficjent Ad-Wood – Adrian Pietrucha realizuje projekt pn.:

„Internacjonalizacja firmy AdWood – Adrian Pietrucha”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.2

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wzrost działalności eksportowej przedsiębiorstwa Ad-Wood – Adrian Pietrucha poprzez rozwój na nowe rynki zagraniczne: niemiecki i austriacki.

Planowane efekty projektu: rozwój w oparciu o eksport, zwiększenie produkcji oraz pozyskanie nowych kontrahentów na nowych rynkach zagranicznych.

Wartość projektu:  317 485,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 226 950,00 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01/01/2021 – 31/12/2021 Więcej informacji na temat projektu można uzyskać od Pana Adriana Pietrucha, tel. 788 955 955